Съгласие за обработка на лични данни.

Предоставям личните си данни доброволно за целите на заявените услуги и съм съгласен данните ми да бъдат съхранявани в сроковете, необходими за удостоверяване на извършените дейности. При гаранционен сервиз съм съгласен личните ми данни да бъдат предоставяни на местни и международни доставчици за доказване на извършените услуги, както и за оценка на потребителската ми удовлетвореност. Запознайте се с "Политика за поверителност и защита на личните данни" на сайта на ИКТ ТРЕЙД ЕООД.

Изпрати заявка за ремонт